torsdag, juli 28, 2011

SAMHÄLLSREFORMERA ELBOLAGEN

SAMHÄLLSREFORMERA ELBOLAGEN

Så här god tid före valet flaggas en samhällsreform som något av en frälsare för vår ekonomi och samhällsservice.
Det ena diffusare förslaget efter det andra läggs fram utan verklighetsförankring.
Jag återkommer till detta i senare debattinlägg.

Men en samhällsreform som skulle betjäna de åländska elkunderna ( och därmed ålänningarna ) vore att slå ihop Ålands Elandelslag ( ÅEA ) med Mariehamns Elverk ( ME) till ett distributionsbolag som skulle exempelvis heta Ålands eldistribution Ab.
På samma gång borde ägandeskapet i Ålands Kraftnät ändras så att landskapet ägde 100 % av aktierna samt att vissa stamnät skulle överföras till det nya aktiebolaget.

Motiveringen till detta är att dämpa den stora kostnadsökning som den nya elskatten och Finlandskabeln medför.
Den nya elskatten ( ca 10 e/MWh) och Finlandskabeln ( ca 20 e/MWh) medför en kostnadsökning om ca 30 euro/MWh.
Med en totalförbrukning på Åland om ca 250.000 MWh så ökar kostnaderna för de åländska elkunderna med ca 7,5 miljoner euro/år.

Genom att slå ihop ÅEA och ME skull stora synergieffekter uppnås genom att ta bort dubbleringen inom många tjänster.
Dessutom skulle utrymmesbehovet av kontorsytor minskas rejält.

Om sedan ändringar görs i ägandeskapet för Kraftnät, till 100 % ägande av landskapet, så blir beslutsgången enklare och smidigare vilket också kommer att vara ekonomiskt fördelaktigt

Runar Karlsson ( c )
Lagtingsledamot