onsdag, juni 08, 2011

Lång debatt idag

Idag har vi i lagtinget debatterat mellan kl 12.00 - 19.30
Mycket prat och varmt i salen

Kortruttsmeddelande för skärgårdstrafiken diskuterades.
Investeringarna är jättestora och blir säkert svårt att genomföra

Men två projekt är intressanta:
Åva - Jurmo som startades med en planering år 2006 som skulle medföra att den frigående färjan ersätts med linfärja, bro och bank.
Kostnad ca 4 miljoner e
Driftsinbesparingar 400.000 e
Betalar sig på ca 11 år ( kapital o ränta )

Kökarstrafiken via Föglö och sedan vidare med m/s Skarven till Fasta Åland
Kostnad ca 10 - 15 miljoner e
Driftsinbesparingar ca 1,5 milj e
Betalar sig på ca 10 år
Kortar resan för Kökarsborna med ca 30 min ( från 2,5 tim )

tisdag, juni 07, 2011

Intressant debatt idag i lagtinget

I dag har vi debaterat landskapets Ålands ekonomi.
Jag har för min del tagit fram siffror som visar att utgifterna stiger för mycket.
Visserligen stiger inkomsterna men utgifterna stiger mera
Återhållsamhet är vad det kommer att krävas i nästa regering.
Prioriteringen måste vara vård, skola och omsorg.