tisdag, oktober 09, 2007

Flygtrafiken

Utveckling av flygtrafiken till Åland har under de senaste åren varit mycket positivt.
Från det att det varit nedläggning av linjer på både Åbo och Stockholm så har vi nu en tillfredställande trafik på 3 destinationer, d.v.s. Helsingfors, Stockholm och Åbo.

Till Helsingfors har passagerarunderlaget ökat från ca 43.000 år 2004 till 57.000 år 2006.
För detta år, 2007, ser siffrorna ungefär lika ut som år 2006.
Detta till stor del beroende på att Ålands eget bolag Air Åland nu flyger på linjen.
Trafiken under Finnairs tid var också bra men det är lättare att få till stånd en "skräddarsydd" turlista, för det åländska behovet, när linjen körs av ett eget åländskat bolag.

Till Stockholm har passagerarunderlaget ökat från 4.700 år 2004 till 6.700 år 2006.
För detta år, 2007, kommer passagerarunderlaget att öka till drygt 8.000.
Linjen körs av en Saab 340 som tar 34 passagerare och som är mycket handikappvänligare än det förra planet som bara tog 18 passagerare.
Dessutom visar det sig nu att denna planstorlek är perfekt för linjen då det allt oftare är fullt eller nästan fullt på vissa avgångar.
Naturligtvis förekommer det turer med låg beläggning men så är det i all kommunikation.


Till Åbo körs linjen med ett litet plan.
Trafiken är mycket viktig för de personer som behöver behandling vid Åbo universitets sjukhus.


Jag följer och har följt trafikutvecklingen mycket noggrant så att vi på olika sätt, enligt EU-reglerna, stöder och gynnar trafikutveclingen så att vi även i fortsättningen skall ha minst den trafik vi har idag.

Låt oss nu hoppas att flyget så småningom tar nya steg så att vi får fler avgångar, större plan och nya destinationer.
Med ökat passagerarunderlag finns det också möjlighet att priserna pressas något.

fredag, oktober 05, 2007

Flygkaptenen


Flygtrafiken

Flyg-Runar

Flygtrafiken till Stockholm och Helsingfors
är nödvändig främst för näringslivet men
också för den allmänna passageraren

Till Åbo är trafiken mycket nödvändig för
de personer som måste ha behandling
vid Åbo universitetssjukhus.

Nu har vi äntligen en hyfsad flygtrafik
som körs enligt marknadsmässiga
villkor och enligt EU:s trafikplikt.

Låt oss hoppas att vi i framtiden får en
ännu bättre trafik med större plan,
tätare turlista och nya destinationer

Runar nr 72 i lagtingsvalet och nr 509 i kommunalvalet