fredag, oktober 05, 2007

Flygtrafiken

Flyg-Runar

Flygtrafiken till Stockholm och Helsingfors
är nödvändig främst för näringslivet men
också för den allmänna passageraren

Till Åbo är trafiken mycket nödvändig för
de personer som måste ha behandling
vid Åbo universitetssjukhus.

Nu har vi äntligen en hyfsad flygtrafik
som körs enligt marknadsmässiga
villkor och enligt EU:s trafikplikt.

Låt oss hoppas att vi i framtiden får en
ännu bättre trafik med större plan,
tätare turlista och nya destinationer

Runar nr 72 i lagtingsvalet och nr 509 i kommunalvalet

Inga kommentarer: