lördag, september 08, 2007

Busstrafiken

Busstaxorna kommer fr.o.m. den 1 oktober detta år att sänkas med 20 % och en maxtaxa införs om högst 4 euro/enkelresa.
Om man väljer att köpa ett månadskort så blir den högsta månadsavgiften 80 euro för att åka så mycket man vill under en månad till och från sitt resmål.
Om resmålet är sitt arbete så kan man också göra skatteavdrag för resekostnaderna i sin deklaration.
Då blir nettokostnaderna för en normalinkomsttagare ca 50-60 euro/månad.
Ungefär lika mycket som full tank i en bensin-personbil.
Billigare kan det knappast bli.

Nu kan nästan alla åka buss både med tanke på tillgängligheten och priset.

För klimatets skull borde nu så många som möjligt lämna bilen och ta bussen istället.


Buss-Runar ( c )

Inga kommentarer: