fredag, november 21, 2008

Salt eller inte salt på våra vägar

Den senaste tiden har det varit en debatt om salt eller inte salt på våra vägar som halkbekämpning.
På Åland liksom på Gottland förekommer det inte, eller mycket sparsamt, salt som halkbekäpning.
Erfarenhetsmässigt har det visat sig att ålänningarna har lärt sej köra bil utan halkbekämpning av salt.
De allra flesta har bra vintedäck med dubb, vilket man klarar sej mycket bra med bara man kör försiktigt.

Ett problem är det med den tunga trafiken.
Här försöker vi sanda och också salta på vissa strategiska platser.
I allmänhet fungerar det också bra men problem förekommer.
Även här gäller det för den tunga trafiken att ha bra däck och anpassa hastigheten.

I tidningarnas opponionsundersökningarna visar det sig att ca 70 % av ålänningarna föredrar halkbekämpning utan salt.

Vi kommer även i fortsättningen att följa den inslagna linje med att halkbekämpa i huvudsak med sand samt att salta i vissa rondeller och branta backar.
Det här anser vi att är det bästa för trafiksäkerheten, totalt sett, för miljön men också för fordonsparken.

Runar Karlsson ( c )

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag tycker jag kommenterade detta redan år 2008. Naturligtvis borde det saltas.